Your browser does not support JavaScript!
狂賀! 本所學生姚懷捷、何明諠榮獲台哲會2014南海碩士論文獎

 

本所學生 姚懷捷  榮獲獨頒給一人的南海碩士論文「傑出獎」,何明諠 榮獲南海碩士論文「佳作獎」, 在全國參選的碩士論文中脫穎而出,可喜可賀!!

http://tpa.hss.nthu.edu.tw/news/bulletin/3345

 

 

 

 

 

 

 

瀏覽數